برای نصب این نسخه از مولتی هاستر، فرم زیر را تکمیل نمائید . بعد از تکمیل نصب؛ شما میتوانید تنضیمات زیر را بوسیله صفحه مدیریت تغییر دهید

نصب مولتی هاستر نسخه4.0.2
:MySQL هاست
گر مطمئن نیستید که هاست شما از MySQL استفاده میکند، قبل از ادامه، با بخش پشتیبانی هاست خود تماس بگیرید
:MySQL نام پایگاه داده
در اینجا باید نام پایگاه داده ای را وارد نمائید که از قبل موجود باشد؛ زیرا تمام اطلاعات سایت شما در جداول آن ذخیره میگردد
:MySQL نام کاربری
:MySQL رمز
پیشنهاد نمیکنیم که این قسمت را خالی بگزارید
:نام کاربری مدیر کل
حداقل 3 و حداکثر 30 کاراکتر و شامل کاراکترهای روبرو باشد: -_A-Za-z0-9
:رمز عبور مدیر کل
رمز انتخابی شما بایستی حداقل شمال 6 کاراکتر و حد اکثر 30 کاراکتر باشد. ما برای امنیت بیشتر شما پیشنهاد میکنیم تا از اعداد و حروف بطور همزمان استفاده نمائید
:تائید رمز عبور مدیر کل
:آدرس پست الکترونیک مدیر کل
-_A-Za-z0-99 :یک آدرس ایمیل صحیح شامل این کاراکتر ها میباشد